Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Ֆելիչե Վարինի. Տասնհինգ դիտակետ

Ֆելիչե Վարինի. Տասնհինգ դիտակետ

Տարեթիվ
Մայիս, 2016
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
«Հայ-Արտ» մշակութային կենտրոն, Երևան

Շվեյցարացի արվեստագետ Ֆելիչե Վարինին ավելի քան 20 տարի հետազոտել է ճարտարապետական կառույցներ ու տարածքներ: Ստեղծագործության առարկա ընտրելով փակ տարածությունները, քաղաքային միջավայրը՝ ուրբան տարածքները, նա, անսպասելիորեն, մեկ «դիտակետում» կենտրոնացնելով հանդիսատեսի հայացքը, բացահայտել է տվյալ ճարտարապետական կառույցի առանձնահատկությունները:

Մայիսի 3-13

https://www.facebook.com/events/115190242220515/